HENNO ARRAK Nokturn 1978
aprill 11, 2014
HENNO ARRAK Akt draperiiga 1982
aprill 11, 2014
Show all

HENNO ARRAK Koerad 1979

Helista 5150553

Külma tõetruudusega joonistatud koerapesakonda ei saagi kauaks silmitsema jääda, kuna see võib tunduda nii lähedane ja liiga armas, et mitte päriselt olemas olla.

Žanr: loomad

Tehnika: vernis mou

Kunstnik: Henno Arrak

Valminud: 1979

Mõõdud: 34 x 43 cm

 

Kirjeldus

Kunstniku kohta

 Henno Arrak (s 1930) on tuntud rohkem ksülograafina, raamatuillustraatorina ja eksliibrisemeistrina, sügavtrükki on ta viljelenud vähem, samuti on ta teinud margikavandeid. Ta lõpetas õpingud ERKI-s 1963. aastal raamatugraafika erialal. Aastatel 1949 kuni 1955 oli Arrak lendlehtede levitamise tõttu poliitvang Kasahstanis. Ta töötas pärast lõpetamist mitmetes kirjastustes kunstnikuna ning alates 1970. aastast on ta tegutsenud vabakutselisena.

“Eesti kunsti bibliograafiline leksikon” teab veel ütelda, et Henno Arrak on raamatugraafikuna rõhutanud figuraalseis illustratsioonides (peamiselt puugravüür ja plastikaatlõige) olukorra dramatismi ja karakterite eripära. Eesti graafika paremikku kuuluvad tema puugravüüris raamatuviidad. Põhiliselt argieluainelises vabagraafikas rakendas kunstnik 1960. aastail kõrg-, hiljem sügavtrükitehnikaid. Arraku käsitlusviis on klassikaline, traditsioone järgiv. Ta suudab nii kõrg- kui sügavtrükitehnikate peensusigi hästi oma loomingulisele tahtele allutada. Ta on oma joonistustes kujutatut edastanud tajutavalt selgelt, püüdlemata keerulisemale filosofeerimisele. Osalt iseloomustavad tema joonistuslaadi (eriti aktide puhul) rõhutatud volüümsus ja jõulisus. Hilisemates töödes on käsitlus pehmem, sulavam, peenem, valgus ja vari hajutatum.

Logi sisse

Kaotasid parooli?